top of page

Vad betraktas som en våning i fastigheten?

Vi får ofta frågor om vad som räknas som våning i en fastighet i samband med att bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare vill bygga om lokal, råvind och andra ytor till nya bostäder. För att kunna avgöra möjligheten att bygga om t.ex. en källare eller en råvind till bostad behöver man först avgöra om ytan är en våning eller inte. När man fastställt detta kan man börja titta på  detaljplaner för att se vilka möjligheter som finns för bygglov. En våning är ett utrymme som avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. Som våning räknar man även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Som våning räknar man även källare om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.Comments


bottom of page