top of page

Våra tjänster

Förstudie

Hjälp med förstudie / beslutsunderlag inför projekt

Förstudie som utreder möjligheterna att genomföra ett projekt i er fastighet som t.ex. bygga om lokal, konvertera råvind till nya bostäder, dela lägenheter, tillfälligt bygglov för att inreda bostäder i tomma lokaler mm. 

Läs mer om förstudie lokal / förstudie råvind eller kontakta oss för mer information.

Förstudie Våra tjänster

Bygglovsansökan

Hjälp med bygglov

 • Nybyggnad

 • På-/tillbyggnad

 • Tillkommande bostad/lokal

 • Komplementbostadshus

 • Parkering, upplag, container

 • Ny anläggning

 • Ändrad användning

 • Ändra byggnads yttre utseende

 • Komplementbyggnad (ex garage, förråd, växthus, cykelskjul, sophus)

Vi hjälper er att ta fram bygglovshandlingar samt med upphandling av nödvändiga konsulter vid bygglovsansökan och sköter kommunikation och dialog med byggnadsnämnden.

Har ni ansökt om bygglov och fått fråga om komplettering eller behöver hjälp inför tekniskt samråd / startbesked kan vi hjälpa er att ta fram nödvändiga dokument. 

Kontakta oss för mer information eller läs mer om bygglov lokal / bygglov råvind.

Bygglov Våra tjänster

Bygglovsritning

Hjälp med bygglovsritningar samt övriga bygglovshandlingar

Vill ni ansöka om bygglov eller behöver skicka in kompletterande ritningar kan vi hjälpa er att ta fram nödvändiga handlingar.

Är ni i planeringsstadiet och behöver ritningar som kan användas som beslutsunderlag kan vi hjälpa er att ta fram enklare ritningsunderlag för de olika projekt / alternativ som ni skall besluta om. Kontakta oss för mer information.

Bygglovsritning Våra tjänster

Upphandling av konsulter

Hjälp av upphandling av nödvändiga konsulter olika typer av byggprojekt

För att alla krav skall uppfyllas och alla nödvändiga dokument skall tas fram krävs ofta att ett flertal olika konsulter är inblandade i ett projekt. Det är viktig att rätt konsulter med erfarenhet av liknande projekt engageras för att säkerställa resultat, projekttid och kostnad. Om ett flertal konsulter skall engageras kan det vara en fördel om de olika konsulterna tidigare arbetet i samma projekt och känner till varandras arbetsmetoder för att ytterligare korta ned projekttiden.  Kontakta oss för mer information.

Exempel på projekt

 • Ny byggnad

 • På-/tillbyggnad

 • Tillkommande bostad/lokal

 • Komplementbostadshus

 • Parkering, upplag, container

 • Ny anläggning

 • Ändrad användning

 • Ändra byggnads yttre utseende

 • Komplementbyggnad (ex garage, förråd, växthus, cykelskjul, sophus)

Exempel på konsulter​ och kunskapsområden

 • Arkitekt

 • Kontrollansvarig

 • Tillgänglighetskonsult

 • Besiktningsman

 • Konstruktör

 • Brandkonsult

 • Ljudkonsult

 • VVS

 • Ventilation

Upphandling av konsulter Våra tjänster

Avtal

Hjälp med avtal

Skall ni sälja ytor i fastigheten / föreningen, slå ihop yta med befintlig bostad eller genomföra andra projekt kan vi hjälpa er att ta fram nödvändiga avtal.  Kontakta oss för mer information.

Avtal Våra tjänster
Försäljning Våra tjänster

Försäljning av lokal eller råvind

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till bostäder

Projektledaren bistår föreningen under hela försäljningsprocessen för att skapa en trygg affär som gynnar både ekonomin och fastigheten, på kort och lång sikt. Läs mer om försäljning av lokal / försäljning av råvind eller kontakta oss för mer information

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page