top of page

Gör om lokal till bostad

Lokal

Allt eftersom tiderna förändras ändras även behoven i ett flerbostadshus. När användningen och behovet av fastigheter, bostäder och bostadskomplement förändras resulterar detta ofta i att ytor står tomma eller behöver planeras om.

 

Det handlar ofta om bostadsrättslokaler, råvindar, restauranger, kontor och butiker i något av planen över mark. I bottenvåning eller källarvåningar kan det röra sig om lokaler, pannrum, förråd, stora tvätt och torkutrymmen, soprum med mera.

Lokal-efter.jpg

Samtidigt som det står miljontals kvadratmeter tomma ytor runt om i Sverige rapporterar 240 av landets 290 kommuner underskott på bostäder. Att se över möjligheten att öka fastighetsbeståndet i befintliga fastigheter är en viktig del av samhällets framtid ur flera synvinklar. Inte bara för att tillgodose det underskott på boende som råder i landet men även ur miljösynvinkeln. Både materialåtgången och byggandet minskar vid ombyggnad av bostadsrättslokal till lägenhet jämför med nyproduktion av lägenheter. Då merparten av materialen kommer från icke förnybara energikällor och byggande orsakar i genomsnitt 0,5ton CO2 per producerad kvadratmeter påverkar det vår framtid avsevärt ifall vi kan utnyttja de ytor som finns på ett bättre sätt. 

2020 byggdes det 3402 nya bostäder i befintliga flerbostadshus i Sverige. De nya bostäderna har tillkommit genom att bygga om- lokal till bostadråvind till vindsvåning, källaryta till bostäder och många andra konverteringar av ytor. Vill ni utreda möjligheterna med er lokal eller yta kan ni kontakta oss för rådgivning och läsa mer om bygga om lokal till bostad här.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page