top of page

Sälja lokal

Sälja lokal för ombyggnad till bostad

Sälja lokal till byggherre

Om styrelsen i en bostadsrättsförening vill utreda möjligheten att konvertera lokal till bostäder är ett alternativ att sälja ytan till byggherre som bekostar produktionen, äger riskerna i projektet och producerar de nya bostäderna. Efter att byggherren producerat de nya bostäderna och byggnadsnämnden lämnat slutbesked säljer byggherren bostäderna och nya boende flyttar in.

Vid försäljning av yta till byggherre krävs mindre engagemang från styrelsen samt mindre kapital från föreningen jämför med om styrelsen själva skulle driva projektet med ombyggnad av bostadsrättslokal.

Salja-lokal

Det är väldigt viktigt att arbetet före, under och efter projektet planeras och utförs på rätt sätt för att skapa en trygg affär som gynnar både ekonomin samt fastigheten på både kort och lång sikt. Första steget i processen är att utföra en förstudie som utreder möjligheten att ändra lokal till bostad. Efter förstudien upphandlas nödvändiga konsulter för bygglovsansökan och bygglovsansökan skickas in när allt förarbete samt underlag är klara. Efter att byggnadsnämnden beslutat om bygglovsansökan godkänns kan föreningen avgöra om de själva vill genomföra ombyggnaden eller sälja ytan med godkänt bygglov. När yta säljs till byggherre som skall ändra lokal till bostad bekostar samt sköter denne resterande del av bygglovsprocessen inklusive upphandling av de underlag som krävs inför tekniskt samråd, start- och slutbesked. Har ni en lokal eller yta ni funderar på att sälja kan ni kontakta oss för rådgivning.

Projektledning vid försäljning
av lokal

Projektledare 

Vid försäljning av bostadsrättslokal som skall byggas om till bostad är projektledaren ett stöd för styrelsen genom affären och kan bland annat bistår med:

 

  • Förstudie

  • ·Upphandling av konsulter

  • Bygglovsansökan

  • Avtalsjuridik

Kontakta oss för att tala med en projektledare om er lokal.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page