top of page

Bygglov råvind

Inreda vind bygglov

Bygglovsansökan råvind

Det krävs ett godkänt bygglov för att bygga om vind till nya bostäder. Före bygglovsansökan genomförs en förstudie av projektledare för att avgöra om det finns hinder i detaljplan, stadsplan och plan- och bygglagen. Förstudien utreder även om tillgänglighetskraven kan uppfyllas och kontrollerar kulturhistorisk klassning. Projektledaren bistår styrelsen vid upphandlingen av de konsulter som krävs inför bygglovsansökan, konsulter som upphandlas bör ha erfarenhet från liknande projekt. Kontakta oss om ni har frågor kring bygglov för ombyggnad av råvind.

Inreda-vind-bygglov

Hur lång tid tar bygglovsansökan

Projektering inför bygglovsansökan

 

Efter att projektledare haft en initial genomgång med styrelsen börjar processen med upphandling av nödvändiga konsulter. När alla underlag som krävs för bygglovsansökan är klara och godkända av styrelsen skickas bygglovsansökan in. Projektledaren hanterar sedan kontakten med byggnadsnämnden och håller styrelsen uppdaterad under vägen. Beroende på projektets storlek brukar projekteringen före ansökan skickas in ta 4 - 10 veckor.

Handläggningstid bygglov

Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter den dag då ansökan inkommit till byggnadsnämnden eller den dag du lämnade in ytterligare underlag till byggnadsnämnden.

Om byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor från någon av de dagarna, räknas de 10 veckorna istället från den dagen du har kompletterat din ansökan.

Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.

Bygglovshjälp

Projektledare bygglov

Projektledaren bistår styrelsen under upphandling inför bygglovsansökan, vid ansökan om bygglov samt hanterar kontakten med byggnadsnämnden. Projektledaren kan rekommendera konsulter med erfarenhet från liknande projekt som kan inkomma med offerter inför upphandlingen. När styrelsen upphandlar konsulter med erfarenhet från liknande projekt säkerställs kvalitet, kostnad och projekttid. Vill ni tala med en projektledare om bygglov vid råvindskonvertering är ni välkomna att kontakta oss.

Bygglov

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page