top of page

Sälja råvind

Försäljning av råvind

Försäljning av råvind för ombyggnad till bostäder

Ett alternativ vid råvindskonvertering är att sälja råvinden till byggherre som konverterar vinden till bostäder. Byggherren betalar då föreningen för råvinden och bekostar samt producerar nya bostäder enligt det ombyggnadsavtal som ingås med byggherren.

 

Byggherren står för risken i projektet och styrelsens engagemang och ansvar är betydligt mindre än om föreningen själva är byggherre. Det är väldigt viktigt att arbetet före, under och efter projektet planeras och utförs på rätt sätt för att skapa en trygg affär som gynnar både ekonomin och fastigheten, på kort och lång sikt.

Salja-ravind

Projektledaren bistår med råd genom processen och kontrollerar bland annat att rätt försäkringar finns på plats och tar fram de avtal som föreningen skall ingå med byggherren. Första steget i processen är att utföra en förstudie som utreder möjligheten att bygga om vinden till nya bostäder. Efter det upphandlas konsulter inför bygglovsansökan, när underlagen är klara skickar projektledaren in bygglovsansökan. Efter att byggnadsnämnden beslutat om bygglovsansökan godkänns kan föreningen avgöra om de själva vill genomföra ombyggnaden eller sälja ytan med godkänt bygglov till byggherre.

 

Genom att föreningen innan försäljningen genomför bygglovsansökan med hjälp av projektledare kan de frågor som kommer upp under bygglovsansökan hanteras utifrån fastighetens och föreningens bästa. Detta säkerställer att föreningen utreder alla möjligheter som passar dem och inte bara det som en specifik byggherre önskar utföra. Även värdet samt intresset av ytan ökar om det finns ett godkänt bygglov. Vill ni sälja vinden i er fastighet och har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Projektledning vid försäljning
av råvind

Projektledare råvind

Vid försäljning av råvind som skall göras om till bostad är projektledaren ett stöd för föreningen genom affären och bistår med bland annat:

  • Förstudie

  • Upphandling av konsulter

  • Bygglovsansökan

  • Avtalsjuridik

Kontakta oss för att tala med en projektledare om er vindsförsäljning.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page