top of page

Förstudie lokal

Förstudie vid  ombyggnad av lokal till lägenhet

Förstudie

En förstudie är en preliminär studie vid projektets inledningsfas och utgör det första steget i beslutsprocessen rörande genomförandet av ett byggprojekt som t.ex. ombyggnad av bostadsrättslokal till bostad.

Förstudien utreder förutsättningarna för att ändra yta i föreningen till bostad och används som beslutsunderlag för t.ex. styrelsen i en bostadsförening vid beslut om genomförande av lokalkonvertering.

 

Villkor och förutsättningar för ombyggnationen från lokal till lägenhet utreds så att styrelsen och medlemmar kan väga för och nackdelar med olika alternativ för projektet.

Forstudie-bygglov

Före bygglovsansökan utförs en förstudie, och på detta sätt kan mycket tid och kostnader sparas. Vid större lokalkonverteringar såsom bygga om lokaler till bostäder eller ombyggnad av källare till lägenhet bör en projektledare undersöka förutsättningarna för ytan. Bygglovsförstudien sammanfattas i en förstudierapport som kan användas som beslutsunderlag för styrelsen. Kontakta oss om ni har frågor eller vill genomföra en förstudie.

Förstudie försäljning lokal

Förstudie inför försäljning

Vid försäljning av yta till byggherre genomför först en förstudie och efter det en bygglovsansökan. Efter genomförd bygglovsansökan kan föreningen avgöra om de vill sälja ytan med bygglov eller själva utföra ombyggnaden från lokal till bostad.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page