top of page

Råvind

Inreda råvind

Råvindar

Sedan flera hundra år har vindar använts för vindsförråd, förvaring, magasinering samt torkvind. Det kan även funnits enstaka bostadsrum och torrdass. Från 1930-talet har tvättstugor inretts på vinden och från denna tidsperioden kan det finnas piskbalkonger i taket.

Idag står många av dessa vindar tomma och utgör en dold tillgång för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Den stora efterfrågan på bostäder i innerstaden har resulterat i en ökning av råvindskonverteringar.

Inreda-vind

3402 nya bostäder bygges i befintliga flerbostadshus 2020 i Sverige. De nya lägenheterna producerades genom att bygga om- lokal till bostad, råvind till vindsvåningar, källaryta till lägenheter och flera andra typer av konverteringar. Har ni frågor eller funderingar rörande råvind är ni välkomna att kontakta oss.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page