top of page

Förstudie råvind

Förstudie vid  ombyggnad av råvind till lägenhet

Inreda vind

Första steget i beslutsprocessen när en vind skall byggas om till nya bostäder är att utföra en förstudie. Bygglovsförstudien utreder möjligheterna för att inreda vind och kan används som beslutsunderlag för styrelse i bostadsförening. Villkor och förutsättningar för konvertering från råvind till lägenhet undersökes så att styrelsen och medlemmar kan väga för och nackdelar.

Inreda-vind-forstudie

Då studien utförs före bygglovsansökan får styrelsen och föreningen möjlighet att avgöra om de vill fortsätta projektet innan några större kostnader uppstår. Vid större byggprojekt eller projekt som avser ändra användningen av ytor bör studie genomföras. Studien sammanfattas i en förstudierapport som kan användas som beslutsunderlag. Vill ni utreda möjligheterna med er vind får ni gärna kontakta oss.

Förstudie inför försäljning av råvind

Sälja råvind

Ett alternativ vid projekt där råvind skall konverteras är att sälja vinden till byggherre som producerar nya bostäder. För att utreda detta alternativ utförs först en förstudie och efter det en bygglovsansökan. Efter bygglovsansökan kan föreningen avgöra om de själva vill genomföra projektet eller sälja vinden till byggherre med godkänt bygglov. Har ni frågor eller funderingar kring förstudie inför försäljning av vind är ni välkomna att kontakta oss.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page