top of page

Råvindskonvertering

Bygga om råvind till lägenhet

 

Råvind

Bygga om råvind till bostadsrätt kallas ofta för råvindskonvertering. Vid en råvindskonvertering byggs nya vindsvåningar på hela eller delar av befintlig råvind. Vindsvåningar är generellt väldigt eftertraktade och ligger ofta högt bland de mest visade bostadsannonser.

Beroende på vindens storlek byggs en eller flera nya bostäder på råvinden. Att inreda vinden kan innebära att man flyttar vindsförråd från den del av råvinden som byggs om till bostäder till annan del av vinden eller fastigheten.

Vid ombyggnad av råvind till bostad är utgångspunkten att den nya bostaden ska uppfylla samtliga de tekniska egenskapskraven inklusive tillgänglighet hela vägen utifrån ända in i bostaden, möjlighet till utrymning och tillgång tillgängliga bostadskomplement. Första steget vid råvindskonvertering är att kontakta projektledare som utföra en förstudie följd av bygglovsansökan.

Om de nya bostäderna överstiger 35 m2 skall bostäderna vara fullt tillgängliga och hissen behöver då förlängas till vindsplan om den inte går hela vägen upp. I vissa fall kan det finnas möjligheter för trapphiss för rullstol från översta plan där hissen slutar. Avser åtgärden inredning av bostäder om högst 35 kvadratmeter på råvind får avsteg alltid göras från tillgänglighetskravet. Källa: Boverket (2017). Exempel - krav vid ändring.

 

Har ni frågor eller funderingar rörande råvindskonvertering får ni gärna kontakta oss.

Bygga övervåning på vinden

Bygga ihop vind med bostad

Om det är lägenheterna på översta våningen som utökas upp genom att boende vill köpa råvind ovanför lägenhet kan det ställas krav om att undervåningen är fullt tillgänglig med kök, badrum, möjlighet till sovplats och förvaring. Har ni frågor om att bygga ihop vind med underliggande bostäder kan ni kontakta oss.

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page