top of page
ravindskonvertering.jpg

Konvertera ytor till nya bostäder

Fastighetsförädling efter era behov

Många flerbostadshus har dolda tillgångar i form av dåligt planerade eller oanvända ytor. Det kan röra sig om allt från lokal, källare, råvind, tvättstugor, pannrum, cykelrum, avvecklade skyddsrum, råytor mm. Genom att ändra lokal till bostad i flerbostadshus skapas både försäljningsintäkter alternativt värdeökning samt löpande avgifts/hyresintäkter.

Privatbostäder har ofta outnyttjade byggrätter på tomten som kan betyda att fler byggnader alternativt komplementbyggnader kan uppföras på tomten vilket ökar fastighetsvärdet. I de fall där all byggrätt är utnyttjad finns oftast möjlighet till en attefallstillbyggnad. 

Konsult bygglov

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page